er en gjenbrukbar og bærbar varmepute, basert på en ikke-giftig løsning kalt natriumacetat.

 produkter er egnet for en rekke medisinske og ikke-medisinske bruksområder. Vårt produktsortiment brukes mye innenfor den krevende ortopedikken, og pediatrikssektorer. Mange er avhengige av våre produkter i spesielle oppvarmingsarenaer, dvs. håndvarmer, babyflaske varmere, ryggsmerter, sportsskade og mye mer.

 -pads når en temperatur på 54.C (130.F) på sekunder.